Nhà Hàng Cơm Niêu Việt Grand World Phú Quốc

Nhà hàng cơm niêu Việt Grand World Phú Quốc trong thành phố không ngủ có những món cơm nổi tiếng của Việt Nam thì cơm niêu là một món ăn đặc biệt bởi từ cách lựa chọn rất kỹ rồi được chế biến trong một chiếc niêu đất với thời gian và nhiệt độ nhất […]

Liên hệ